Kijów, 13 marca 2014

flag-rusflag-pol Tłumaczenie: Halina Rogalińska

Kijów 13.03.2014 22:11; Warszawa 20:11

Władze ograniczyły dostęp do niektórych opozycyjnych mediów internetowych

Wieczorem, w czwartek 13 marca dostawcy internetowi ograniczyli dostęp do internetowych wydań Grani.ru, Kasparov.ru i Jez.ru po tym, jak Urząd Cenzury umieścił je w rejestrze informacji zakazanych. Komunikat prasowy na stronie urzędu informuje o umieszczeniu strony internetowej na liście.

Grani.ru, Kasparov.ru i Jez.ru, jak podkreśla Urząd Cenzury, zawierają wezwania do działalności sprzecznej z prawem i do uczestnictwa w przedsięwzięciach masowych, przeprowadzanych przy naruszeniu ustalonego porządku.

Ponadto, według użytkowników, klienci dostawcy Akado nie mogą dostać się na stronę radiostacji Echo Moskwy. Według niektórych danych, spowodowane to zostało faktem, że radiostacja przedrukowała blog Aleksego Nawalnego, który również został umieszczony w rejestrze informacji zakazanych. Wznawiając swój blog, Nawalny, który znajduje się w areszcie domowym, narusza „decyzję sądu o środkach prewencyjnych wobec obywatela poddanego sprawie karnej” – wyjaśniono w Urzędzie Cenzury.

Urząd Cenzury zleca prowajderom blokowanie witryn zgodnie z paragrafem 398-F3. Umożliwia on prokuraturze bez wyroku sądowego ograniczać dostęp do witryn, które wzywają do masowych zamieszek podżeganiu do rozdźwięków międzynarodowych i międzywyznaniowych, do uczestnictwa w bezprawnych przedsięwzięciach masowych oraz w działalności ekstremistycznej i terrorystycznej.
[Tłum. Halina Rogalińska]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *