PiS – kłamstwa, manipulacje, zamiary

W roku 2015 ukazał się RAPORT GĘGACZY – książka Krzysztofa Łozińskiego i Piotra Rachtana, napisana we współpracy z Waldemarem Kuczyńskim, Marcinem Makowieckim, Antonim Miklaszewskim, Sławomirem Popowskim i Pawłem Wimmerem.
Dzisiaj, w roku 2018, ze smutkiem należy zauważyć, że wszystkie obawy Autorów były nie tylko słuszne, ale też prorocze.

Zapraszam do lektury.
Plik PDF jest niewielki, liczy 1,53 MB.

Wieści subiektywnie dobrane