Archiwa tagu: Chodorkowskij

Timothy Snyder: „Wolność po rosyjsku – tylko na Ukrainie”

Własny przekład artykułu Timothy Snyder: Freedom in Russian exists only in Ukraine, opublikowanego 17 marca 2014, aktualizacja: 17:42, 17 marca 2014
flag-engflag-pol Tłumaczenie: Halina Rogalińska

In Ukraine, millions of Russian-speakers read a free press and learn from an uncensored internet
Miliony osób rosyjskojęzycznych na Ukrainie czytuje wolną prasę i uczy się z niecenzurowanego internetu

Timothy Snyder

Last weekend Mikhail Khodorkovsky, the most famous of Russia?s political prisoners, spoke to tens of thousands of Ukrainians on the main square in Kiev, the Maidan. Khodorkovsky told them what they already knew: that Ukrainian citiznes from all walks of life, of all ethnicities, had suffered for and won their freedom in a revolution for dignity and decency.

W ubiegłym tygodniu Michaił Chodorkowskij, najbardziej znany rosyjski więzień polityczny, przemawiał do dziesiątek tysięcy Ukraińców na głównym placu Kijowa, na Majdanie. Chodorkowskij powiedział im to, co sami wiedzą: że obywatele Ukrainy z wszelkich profesji, wszelkich grup etnicznych cierpieli i walczyli o swoją wolność w rewolucji o godność i przyzwoitość.
Czytaj dalej Timothy Snyder: „Wolność po rosyjsku – tylko na Ukrainie”